Công nghệ quét 3D bằng Lidar

Giới thiệu công nghệ Lidar

Quét bằng thiết bị Lidar là một kỹ thuật đo đạc sử dụng xung của tia Laser để thu thập dữ liệu vị trí.

Khả năng của công nghệ Lidar

Thiết bị Lidar có thể xây dựng mô hình 3D, bản đồ các đối tượng.

  • Khả năng thu thập hàng triệu điểm mỗi giây với mật độ cao
  • Tự động thu nhập điểm không phụ thuộc vào yếu tố con người, điều kiện ánh sáng
  • Độ chính xác của điểm cao

Dịch vụ Quét 3D do của GEOVIET Cung cấp:

Dịch vụ quét 3D do GeoViet cung cấp

– Phục vụ Thiết kế kiến trúc, kết cấu

– Lập bản đồ hiện trạng cho mục đính đánh giá độ nghiêng lệch, độ võng, vết nứt

– Thành lập bản vẽ hiện trạng phục vụ công tác hoàn công

– Cung cấp dữ liệu Xây dựng mô hình BIM

– Xây dựng bản đồ 3D

– Đo đạc tính toán trữ lượng đống, tính toán thể tích vật thể

Các dự án GeoViet thực hiện trong ứng dụng công nghệ Lidar
Một số hình ảnh
Bảng giá dịch vụ

Scroll to Top