dữ liệu mẫu các dự án

Dữ liệu Point Cloud nhà chứa vật liệu Dữ liệu Point cloud của nhà chứa vật liệu sử dụng thiết bị Faro S120 quét với mật độ cao, cho phép thấy được các bề mặt vật liệu và hệ thống kết cấu của nhà kho. …

dữ liệu mẫu các dự án Xem thêm »