Bay chụp ảnh bằng UAV phục vụ thành lập bình đồ ảnh trực giao, mô hình số bề mặt (DSM) và đám mây điểm (Point Cloud)

Mô tả dự án

Tên dự án: Khảo sát, bay chụp ảnh thành lập bình đồ ảnh trực giao, mô hình số bề mặt (DSM) và đám mây điểm (Point Cloud) cho dự án Hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai tại tỉnh Quảng Nam.

Quy mô dự án: Tổng diện tích khảo sát là 558.41 Ha, trong đó phần trong ranh là 468 Ha, và phần khảo sát ở ngoài ranh với diện tích 90.41 Ha.

Phạm vi công việc:

 • Bay chụp UAV bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK.
 • Xử lý Dữ liệu UAV để có kết quả bình đồ ảnh trực giao,đám mây điểm Point Cloud, mô hình số bề mặt DSM.

Phương pháp khảo sát:

 • Bay chụp UAV bề mặt địa hình bằng phương tiện bay Phantom 4 RTK.
 • Đo đạc các điểm khống chế mặt đất (Ground Control Points – GCP)
 • Xử lý Dữ liệu UAV để có kết quả ảnh trực giao,đám mây điểm Point Cloud, mô hình số bề mặt DSM.

Công tác chuẩn bi:

 • Sơ đồ vị trí khu vực thi công do chủ đầu tư cung cấp.
 • Thiết kế các ca bay
 • Cài đặt các thông số bay: chiều cao bay, độ phủ ảnh, vận tốc bay, độ phân giải ảnh (GSD), kích thước ảnh chụp…
 • Ra thực địa kiểm tra các vật cản nếu có, kiểm tra đầy đủ các yếu tố liên quan đến an toàn bay. Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột.
 • Lắp đặt hệ thống, hoàn thành kiểm tra checklist trước khi bay: Kết nối Trạm điều khiển mặt đất, kết nối pin, chuẩn bị camera, lắp đặt các phụ kiện, kiểm tra và vi chỉnh các bộ phận, chắc chắn hệ thống đã kết nối sẵn sàng
 • UAV Phantom 4 RTK nhận lệnh điều khiển, cất cánh

Sản phẩm bàn giao:

 • File chứa dữ liệu hình ảnh bay chụp
 • Khống chế ảnh ngoại nghiệp
 • Bình đồ ảnh trực giao (Orthomosaic).
 • Đám mây điểm: Point Cloud.
 • Mô hình số bề mặt 3D – DSM..

Đánh giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm:

 • Bình đồ ảnh nắn trực giao (Orthomosaic) với độ phân giải 0,1m. Sau đó xuất ra định dạng Geotiff độ phân giải 0.1m đúng với Phương án kỹ thuật. Sai số về mặt phẳng bình đồ ảnh trực giao không vượt quá 0,2m ở vùng bằng phẳng và 0,5m ở vùng núi và núi cao, vùng cây ẩn khuất.
 • Đám mây điểm bề mặt 3D (là đám mây các điểm ảnh bề mặt có màu thực tế, có tọa độ, độ cao riêng biệt) thể hiện toàn bộ địa hình, địa vật, thực phủ, sông hồ, ao, đường giao thông … Kết quả xử lý đạt yêu cầu độ chính xác theo phương án thi công
 • Độ chính xác (Sai số trung phương) mô hình số độ cao DEM ≤1m, kích thước mắt lưới 0.3m x 0.3m
 • Bình đồ ảnh đạt yêu cầu nghiệm thu và khai thác sử dụng.

Một số hình ảnh hiện trường và xử lý nội nghiệp

Xử lý tâm ảnh
Xử lý tâm ảnh
Scroll to Top